NEWSLETTER

Szkolenie wysokościowe

Szkolenie wysokościowe obejmuje zasady poruszania się na wysokościach z zastosowaniem technik alpinistycznych. Przygotowuje do samodzielnego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności przy poruszaniu się na wysokościach. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wysokościowego. 

Szkolenie odbywa się w warunkach zbliżonych do tych jakie można zastać podczas poruszania się na wysokościach na obiektach industrialnych (budynkach, kominach, konstrukcjach stalowych, wieżach, itp.). 

 

Program szkolenia:

Zajęcia teoretyczne:

 • mówienie zasad BHP,
 • organizacja stanowiska roboczego, 
 • prezentacja i omówienie podstawowego sprzętu alpinistycznego wykorzystywanego do poruszania się na wysokościach (przyrządy zjazdowe, do wychodzenia, asekuracyjne, sprzęt osobisty, itp.), 
 • zasady budowy stanowisk, 
 • ocena jakości punktów, 
 • sposoby ich łączenia, 
 • zabezpieczanie punktów, 
 • zjazdy na linie – teoria, 
 • wychodzenie po linie – teoria,
 • niebezpieczeństwa występujące podczas poruszania się na wysokościach,
 • zasady bezpieczeństwa wysokościowego, 
 • zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem mechanicznym w zjeździe,zabezpieczenie techniczne obszaru prac, 

Zajęcia praktyczne:

 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, krawat; 
 • zwijanie i przenoszenie liny; 
 • nauka zakładania uprzęży asekuracyjnej, 
 • nauka praktycznego wykorzystania sprzętu podczas zjazdów – rolka, ósemka, płytka, 
 • budowanie stanowisk zjazdowych – różne sposoby (lina, taśmy),
 • zjazdy – zjazd w uprzęży, zjazd w ławce, z asekuracją, (z obciążeniem),
 • wychodzenie po linie – na prusikach, za pomocą przyrządów, techniki przechodzenia do wychodzenia ze zjazdu i do zjazdu z wychodzenia (balkony), 
 • poręczowanie i zasady poruszania się na trawersach, 
 • techniki poręczowania na odcinkach pionowych i poziomych (asekuracja przy poruszaniu się z podparciem np. na pochyłym dachu),
 • proste techniki opuszczania ciężarów, r
 • ozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych, 
 • asekuracja podczas wchodzenia na konstrukcje kratowe oraz drzewa, 
 • wspinaczka z asekuracją dolną, 
 • techniki zjazdów równoległych z dociąganiem się do partnera,

Każdemu uczestnikowi zapewniamy komplet atestowanego sprzętu alpinistycznego. Szczegółowy program szkolenia uczestnicy otrzymają pierwszego dnia. 


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa trzy i pół dnia, rozpoczyna się czterogodzinną częścią teoretyczną, w kolejnych dniach zajęcia trwają do ośmiu godzin dziennie. 


Niezbędne dokumenty:

dokument tożsamości,zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prac na wysokościach,

Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenie prowadzimy w naszej bazie szkoleniowej w Tarnowie. Szkolimy cały rok, terminy ustalamy indywidualnie. 

Cena szkolenia:

800 PLN – obejmuje usługę szkoleniową,

W przypadku jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób udzielamy rabatu.

 

Jeżeli masz pytania, prosimy o kontakt z nami >>

Zapraszamy!

Ścianka wspinaczkowa La Roca


Treningi sekcji odbywają się w dni:

 • wtorki: 18:00 - 20.30
 • czwartki: 18:00 - 20.30
 • niedziele: 18:00 - 20:30

Więcej informacji >>

Wyniki zawodów

Zimowa liga wspinaczkowa 2016/2017

2016.12.28 - Wyniki

2017.01.28 - Wyniki-3

 

 


Partnerzy

 

Grupa AzotyMój Tarnów


Realizowane projekty:

Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa,

 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

 

Organizacja na terenie Miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym.