NEWSLETTER

Zimowa Tarnowska Liga Wspinaczkowa 2015

2014-10-18

Rusza rywalizacja w ramach Zimowej Tarnowskiej Ligi Wspinaczkowej 2015, szykujemy dla Was cztery edycje, a w nich ponad 150 problemów i 25 dróg wspinaczkowych, do pokonania w od października do kwietnia! Tradycyjnie na najlepszych i regularnie trenujących uczestników czekają atrakcyjne nagrody! 

 

Zimowa Tarnowska Liga Wspinaczkowa 2015

 

Kalendarz ligi:

 • 1 edycja: 19 październik – 2 grudzień,
 • 2 edycja: 7 grudzień – 20 styczeń,
 • 3 edycja: 25 styczeń – 10 marzec,
 • 4 edycja: 15 marzec – 30 kwietnia.

Kategorie:

 

 • K1 – kobiet,
 • M1 – mężczyzn amatorów,
 • M2 – mężczyzn professional,
 • D1 – klasyfikacja drużynowa. 

 

O przydziale do danej kategorii decyduje organizator. 

 

Ścianka wspinaczkowa La Roca

Ścianka wspinaczkowa La Roca, fot. Piotr Góryjowski

 

Ogólne zasady ligi

W każdej edycji uczestnicy mają do pokonania określoną liczbę problemów i dróg wspinaczkowych o różnej trudności. Problemy i drogi oznaczone są kolorowymi tasiemkami wśród chwytów przykręconych na ścianie. Chwyt/y startowe oznaczone są cyferką, będącą jednocześnie numerem danego problemu / drogi. Dodatkowo na boulderach oznaczony jest chwyt Bonus (napis na naklejce) i chwyt końcowy TOP (oznaczony dwoma tasiemkami danego koloru). Drogi wspinaczkowe punktowane są tak jak podczas zawodów w „prowadzeniu”.  Wspinaczka na problemach i drogach odbywa się podczas ogólnodostępnych godzin otwarcia ścianki wspinaczkowej La Roca, we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Każda osoba, która wyrazi chęć udziału w rywalizacji wpisywana jest do ogólnodostępnej tabeli z wynikami – aktualizowane wyniki publikowane są na naszej stronie internetowej i profilu FB.

 

Sędziowanie i punktacja

Punktowane są tylko te próby, które rozpoczęły się z chwytów i stopni oznaczonych jako startowe. Wspinaczkę należy rozpocząć z chwytu startowego trzymanego oburącz i z oznaczonych stopni/a. Na boulderach punktowane są chwyty oznaczone BONUS i TOP. Chwyt TOPowy należy utrzymać dwoma rękoma przez minimum trzy sekundy.  Na drogach wspinaczkowych punktowany jest każdy chwyt, zgodnie ze schematem danej drogi, dodatkowo punktowany jest postęp z chwytu. W rywalizacji nie jest brana pod uwagę liczba prób!  Dodatkowo na ścianie oznaczone są chwyty pomocnicze „EX”. W przypadku użycia takiego chwytu podczas przejścia do Bonusa lub TOPu zawodnik uzyskuje połowę danej punktacji. Chwyty z naklejką PRO nie mogą być używane przez zawodników z kategorii professional!

 

Możliwości punktacji:  

Bouldery

Bonus - 1 punkt (z użyciem EX 0,5 punktu), 

TOP – 2 punkty (z użyciem EX 1 punkt), 

Dozwolona jest następująca kombinacja: Bonus + TOP po EX = 2 pkt,  

Zabroniona jest następująca kombinacja: Kombinacja Bonus po EX + TOP po całych.  

 

Drogi

Chwyt utrzymany – 1 punkt,  

Postęp z chwytu – 0,5 punktu.  

W razie wątpliwości proszę pytać organizatorów.  

 

Karta zawodnika i wyniki  

Każdy zawodnik biorący udział w zmaganiach ligi otrzymuje indywidualną kartę zawodnika na którą sam wpisuje swój wyniki. Organizator nie odpowiada za braki w aktualizowaniu kart z wynikami, wszelkie roszczenia z tym związane nie będą rozpatrywane. Wyniki z indywidualnych kart zawodników przenoszone są do ogólnodostępnej tabeli wyników, która stanowi podstawę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji w danej edycji. Oficjalne wyniki i rankingi publikowane są na stronie internetowej La Roca i na profilu FB. Lista obecności stanowi jedyną podstawę do obliczania frekwencji, w interesie każdego uczestnika jest wpisywanie się na nią. Informacja o frekwencji dostępna jest u organizatora. 

 

Wyniki i nagrody 

Wyniki w każdej edycji obliczane są na podstawie ilości zdobytych punktów na drogach i boulderach. Wyniki w klasyfikacji generalnej obliczane są na podstawie punktów rankingowych przyznawanych za miejsca zajęte w poszczególnych edycjach. W przypadku miejsce ex aequo dopuszcza się rozegranie superfinału. W każdej kategorii w klasyfikacji generalnej do wygrania są atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu i akcesoria wspinaczkowych! Nie masz szans na podium? Mimo wszystko masz szansę wylosować szpej! Wśród tych z Was, którzy będą regularnie* startować w lidze rozlosujemy sprzęt wspinaczkowy.  Losowanie odbędzie się podczas wielkiego finału ostatniego dnia zmagań ligi, w obecności uczestniczących w lidze zawodników (osoby nie obecne, nie biorą udziału w losowaniu). W losowaniu biorą udział tylko i wyłącznie regularnie* startujący uczestnicy.

*regularnie – oznacza udział w minimum trzydziestu pięciu treningach ligi.  

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym komunikacie rację ma zawsze organizator.

Ścianka wspinaczkowa La Roca


Treningi sekcji odbywają się w dni:

 • wtorki: 18:00 - 20.30
 • czwartki: 18:00 - 20.30
 • niedziele: 18:00 - 20:30

Więcej informacji >>

Wyniki zawodów

Zimowa liga wspinaczkowa 2016/2017

2016.12.28 - Wyniki

2017.01.28 - Wyniki-3

 

 


Partnerzy

 

Grupa AzotyMój Tarnów


Realizowane projekty:

Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa,

 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

 

Organizacja na terenie Miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym.