NEWSLETTER

Zimowa Tarnowska Liga Wspinaczkowa 2013

2013-10-06

Dziś rusza kolejny cykl zmagań w ramach Zimowej Tarnowskiej Ligi Wspinaczkowej. Tradycyjnie uczestnicy rywalizacji będą mieli do pokonania określona ilość bulderów i dróg wspinaczkowych, o różnym stopniu trudności, zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych. Również w zimowej odsłonie ligowych zmagań będą do zgarnięcia atrakcyjne nagrody, które otrzymają zwycięzcy poszczególnych kategorii. Ponadto wśród regularnie trenujących* zawodników wylosujemy trzy zestawy nagród, między innymi buty wspinaczkowe, zestaw asekuracyjny i komplet karabinków zakręcanych!

 

Zimowa Tarnowska Liga Wspinaczkowa

 

Cykl zimowej TLW podzielony został na pięć edycji: 

 • 1 edycja - rozgrywana od 06 października do 11 listopada, 

 • 2 edycja - rozgrywana od 17 listopada do 23 grudnia, 

 • 3 edycja - rozgrywana od 29 grudnia do 03 lutego, 

 • 4 edycja - rozgrywana od 09 lutego do 17 marca, 

 • 5 edycja - rozgrywana od 23 marca do 21 kwietnia. 

 

Rywalizacja podzielona została na trzy kategorie: 

 • K1 - kobiet, 

 • M1 - mężczyźni amatorzy, 

 • M2 - mężczyźni professional 

O przydziale do danej kategorii decyduje organizator. 

 

Ogólne zasady 

W każdej edycji uczestnicy mają do pokonania określoną liczbę problemów i dróg wspinaczkowych o różnej trudności. Problemy oznaczone są kolorowymi tasiemkami wśród chwytów przykręconych na ścianie, drogi ułożone są kolorami chwytów (np. po niebieskich chwytach). Chwyt/y startowe oznaczone są cyferką, będącą jednocześnie numerem danego problemu / drogi. Dodatkowo na boulderach oznaczony jest chwyt Bonus (napis na naklejce) i chwyt końcowy TOP (oznaczony dwoma tasiemkami danego koloru), drogi wspinaczkowe punktowane są tak jak podczas zawodów w „prowadzeniu”.  

Wspinaczka na problemach i drogach odbywa się podczas ogólnodostępnych godzin otwarcia ścianki wspinaczkowej La Roca, we wtorki, czwartki, soboty i niedziele.Każda osoba, która wyrazi chęć udziału w rywalizacji wpisywana jest do ogólnodostępnej tabeli z wynikami – aktualizowane wyniki publikowane są na naszej stronie internetowej. 

 

Sędziowanie i punktacja 

Punktowane są tylko te próby, które rozpoczęły się z chwytów i stopni oznaczonych jako startowe. Wspinaczkę należy rozpocząć z chwytu startowego trzymanego oburącz i z oznaczonych stopni/a. Na boulderach punktowane są chwyty oznaczone BONUS i TOP. 

Chwyt TOPowy należy utrzymać dwoma rękoma przez minimum trzy sekundy.  

Na drogach wspinaczkowych punktowany jest każdy chwyt, zgodnie ze schematem danej drogi, dodatkowo punktowany jest postęp z chwytu. W rywalizacji nie jest brana pod uwagę liczba prób!  

Dodatkowo na ścianie oznaczone są chwyty pomocnicze „EX”. W przypadku użycia takiego chwytu podczas przejścia do Bonusa lub TOPu zawodnik uzyskuje połowę danej punktacji. 

 

Możliwości punktacji: 

 

Bouldery 

Bonus - 1 punkt (z użyciem EX 0,5 punktu), 

TOP – 2 punkty (z użyciem EX 1 punkt), 

Dozwolona jest następująca kombinacja: 

Bonus + TOP po EX = 2 pkt,  

Zabroniona jest następująca kombinacja: 

Kombinacja Bonus po EX + TOP po całych. 

 

Drogi 

Chwyt utrzymany – 1 punkt,  

Postęp z chwytu – 0,5 punktu.  

W razie wątpliwości proszę pytać organizatorów.  

Ponieważ liga ma charakter rywalizacji amatorów, próby na problemach i drogach sędziujemy sami w obecności innych zawodników.

 

Karta zawodnika i wyniki 

 

Każdy zawodnik biorący udział w zmaganiach ligi otrzymuje indywidualną kartę zawodnika na którą sam wpisuje wyniki. Organizator nie odpowiada za braki w aktualizowaniu kart z wynikami, wszelkie roszczenia z tym związane nie będą rozpatrywane. Wyniki z indywidualnych kart zawodników przenoszone są do ogólnodostępnej tabeli wyników, która stanowi podstawę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji w danej edycji. Oficjalne wyniki i rankingi publikowane są na stronie internetowej La Roca 

Lista obecności stanowi jedyną podstawę do obliczania frekwencji, w interesie każdego uczestnika jest wpisywanie się na nią. Informacja o frekwencji dostępna jest u organizatora. 

  

Wyniki i nagrody 

Wyniki w każdej edycji obliczane są na podstawie ilości zdobytych punktów na drogach i boulderach. Wyniki w klasyfikacji generalnej obliczane są na podstawie punktów rankingowych przyznawanych za miejsca zajęte w poszczególnych edycjach. W przypadku miejsce ex aequo dopuszcza się rozegranie superfinału. 

Nagrody w poszczególnych edycjach, w każdej kategorii stanowią medale i dyplomy – miejsca od 1 do 3.  

Wygraj karabinki zakręcane, przyżądy asekuracyjne i magnezję! W każdej kategorii w klasyfikacji generalnej do wygrania są te nagrody – miejsca od 1 do 3.   

Zgarnij buty wspinaczkowe, zestawy asekuracyjne i komplet karabinków zakręcanych! Startuj regularnie*, weź udział w losowaniu nagród głównych!  

Nie masz szans na podium? Mimo wszystko masz szansę wylosować szpej! Wśród tych z Was, którzy będą regularnie* startować w lidze i w klasyfikacji generalnej znajdą się poza pudłem, rozlosujemy sprzęt wspinaczkowy.  

Losowanie odbędzie się podczas wielkiego finału, w obecności uczestniczących w lidze zawodników (osoby nie obecne, nie biorą udziału w losowaniu). W losowaniu biorą udział tylko i wyłącznie regularnie* startujący uczestnicy.  

*regularnie – oznacza udział w minimum dziesięciu treningach każdej edycji ligi (ewentualnie w minimum pięćdziesięciu treningach całego cyklu). 

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym komunikacie rację ma zawsze organizator.  


Ścianka wspinaczkowa La Roca


Treningi sekcji odbywają się w dni:

 • wtorki: 18:00 - 20.30
 • czwartki: 18:00 - 20.30
 • niedziele: 18:00 - 20:30

Więcej informacji >>

Wyniki zawodów

Zimowa liga wspinaczkowa 2016/2017

2016.12.28 - Wyniki

2017.01.28 - Wyniki-3

 

 


Partnerzy

 

Grupa AzotyMój Tarnów


Realizowane projekty:

Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa,

 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

 

Organizacja na terenie Miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym.