NEWSLETTER

Letnia Tarnowska Liga Wspinaczkowa 2013

2013-05-15

Na Ściance wspinaczkowej La Roca rusza letni cykl Tarnowskiej Ligi Wspinaczkowej 2013. Tym razem na uczestników zmagań czeka wiele ciekawych zadań do wykonania, nie tylko krótkie problemy wspinaczkowe tzw. bouldery, ale także drogi do poprowadzenia z dołem i na wędkę. Dla najlepszych uczestników ligi przygotowaliśmy świetne nagrody w postaci sprzętu wspinaczkowego, do wygrania jest między innymi lina dynamiczna, expresy, karabinki i magnezja! 

 

Letnia Tarnowska Liga Wspinaczkowa 2013

 

Cykl letniej TLW 2013 składa się z czterech edycji:

  • 1 edycja - rozgrywana od 19 maja do 15 czerwca (16 treningów),
  • 2 edycja - rozgrywana od 20 czerwca do 16 lipca (16 treningów),
  • 3 edycja - rozgrywana od 23 lipca do 18 sierpnia (16 treningów),
  • 4 edycja - rozgrywana od 25 sierpnia do 23 września (16 treningów).
Wielki finał ze wspólnym grillowaniem, podczas którego podsumowane zostaną zmagania ligi i wręczone nagrody, zaplanowany jest na sobotę 23 września 2013! 

Rywalizacja podzielona została na trzy kategorie:

  • K1 – kobiet
  • M1 – mężczyzn amatorów
  • M2 – mężczyzn professional
O przydziale do danej kategorii decyduje organizator. 

Ogólne zasady

W każdej edycji uczestnicy mają do pokonania określoną liczbę problemów i dróg wspinaczkowych o różnej trudności. Problemy oznaczone są kolorowymi tasiemkami wśród chwytów przykręconych na ścianie, drogi ułożone są kolorami chwytów (np. po niebieskich chwytach). Chwyt/y startowe oznaczone są cyferką, będącą jednocześnie numerem danego problemu / drogi. Dodatkowo na boulderach oznaczony jest chwyt Bonus (napis na naklejce) i chwyt końcowy TOP (oznaczony dwoma tasiemkami danego koloru), drogi wspinaczkowe punktowane są tak jak podczas zawodów w „prowadzeniu”, schemat z punktami będzie wisiał przy każdej z dróg. 
Wspinaczka na problemach i drogach odbywa się podczas ogólnodostępnych godzin otwarcia ścianki wspinaczkowej La Roca, we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Wszyscy uczestnicy zmagań zobowiązani są do uiszczenia opłaty wstępu na ścianę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 
Każda osoba, która wyrazi chęć udziału w rywalizacji wpisywana jest do ogólnodostępnej tabeli z wynikami – aktualizowane wyniki publikowane są na naszej stronie internetowej. 

Sędziowanie i punktacja

Punktowane są tylko te próby, które rozpoczęły się z chwytów i stopni oznaczonych jako startowe. Wspinaczkę należy rozpocząć z chwytu startowego trzymanego oburącz i z oznaczonych stopni/a. Na boulderach punktowane są chwyty oznaczone BONUS i TOP.
Chwyt TOPowy należy utrzymać dwoma rękoma przez minimum trzy sekundy. 
Na drogach wspinaczkowych punktowany jest każdy chwyt, zgodnie ze schematem danej drogi, dodatkowo punktowany jest postęp z chwytu. W rywalizacji nie jest brana pod uwagę liczba prób! 
Dodatkowo na ścianie oznaczone są chwyty pomocnicze „EX”. W przypadku użycia takiego chwytu podczas przejścia do Bonusa lub TOPu zawodnik uzyskuje połowę danej punktacji. 

Możliwości punktacji:

Bouldery
Bonus - 1 punkt (z użyciem EX 0,5 punktu),
TOP – 2 punkty (z użyciem EX 1 punkt),
Dozwolona jest następująca kombinacja:
Bonus + TOP po EX = 2 pkt, 
Zabroniona jest następująca kombinacja:
Kombinacja Bonus po EX + TOP po całych.
Drogi
Chwyt utrzymany – 1 punkt, 
Postęp z chwytu – 0,5 punktu. 
W razie wątpliwości proszę pytać organizatorów. 
Ponieważ liga ma charakter rywalizacji amatorów, próby na problemach i drogach sędziujemy sami w obecności innych zawodników, wierzymy w Waszą uczciwość! 

Karta zawodnika i wyniki

Każdy zawodnik biorący udział w zmaganiach ligi otrzymuje indywidualną kartę zawodnika na którą sam wpisuje wyniki. Organizator nie odpowiada za braki w aktualizowaniu kart z wynikami, wszelkie roszczenia z tym związane nie będą rozpatrywane. Wyniki z indywidualnych kart zawodników przenoszone są do ogólnodostępnej tabeli wyników, która stanowi podstawę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji w danej edycji. Oficjalne wyniki i rankingi publikowane są na stronie internetowej La Roca. 
Lista obecności stanowi jedyną podstawę do obliczania frekwencji, w interesie każdego uczestnika jest wpisywanie się na nią. Informacja o frekwencji dostępna jest u organizatora. 

Wyniki i nagrody

Wyniki w każdej edycji obliczane są na podstawie ilości zdobytych punktów na drogach i boulderach. Wyniki w klasyfikacji generalnej obliczane są na podstawie punktów rankingowych przyznawanych za miejsca zajęte w poszczególnych edycjach. W przypadku miejsce ex aequo dopuszcza się rozegranie superfinału.
Nagrody w poszczególnych edycjach, w każdej kategorii stanowią medale i dyplomy – miejsca od 1 do 3. 
Wygraj expresy, karabinki i magnezję! W każdej kategorii w klasyfikacji generalnej do wygrania są te nagrody – miejsca od 1 do 3.  
Wygraj linę dynamiczną! Startuj regularnie*, weź udział w losowaniu nagrody głównej, którą jest lina dynamiczna. 
Nie masz szans na podium? Mimo wszystko masz szansę wylosować szpej! Wśród tych z Was, którzy będą regularnie* startować w lidze i w klasyfikacji generalnej znajdą się poza pudłem, rozlosujemy sprzęt wspinaczkowy. 
Losowanie odbędzie się podczas wielkiego finału w sobotę 23 września, w obecności uczestniczących w lidze zawodników (osoby nie obecne, nie biorą udziału w losowaniu). W losowaniu biorą udział tylko i wyłącznie regularnie* startujący uczestnicy. 
*regularnie – oznacza udział w minimum ośmiu treningach każdej edycji ligi (ewentualnie za zgodą organizatora w minimum trzydziestu dwóch treningach całego cyklu). W losowaniach udział biorą tylko osoby korzystające ze ścianki na zasadach komercyjnych.  

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym komunikacie rację ma zawsze organizator. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 

Ścianka wspinaczkowa La Roca


Treningi sekcji odbywają się w dni:

  • wtorki: 18:00 - 20.30
  • czwartki: 18:00 - 20.30
  • niedziele: 18:00 - 20:30

Więcej informacji >>

Wyniki zawodów

Zimowa liga wspinaczkowa 2016/2017

2016.12.28 - Wyniki

2017.01.28 - Wyniki-3

 

 


Partnerzy

 

Grupa AzotyMój Tarnów


Realizowane projekty:

Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa,

 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

 

Organizacja na terenie Miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym.