NEWSLETTER

Konferencja w PGE Narodowy

2016-12-14

W dniach 12-13 grudnia w Warszawie odbyła się Konferencja „Finansowaniesportu z funduszy międzynarodowych”, organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczestniczył w niej trener naszej sekcji wspinaczkowej.

Dwudniowe szkolenie i warsztaty, które otworzył Pan Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, dotyczyły pozyskiwania środków z funduszy międzynarodowych, między innymi programu Erasmus+ oraz Funduszu Wyszehradzkiego. W konferencji uczestniczył trener naszej sekcji Arkadiusz Kamiński.


Sesje prowadzone były przez specjalistów związanych z poszczególnymi blokami tematycznymi, min.: Mike Coyne - The Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), dr Iga Magda - Instytut Badań Strukturalnych, Tadeusz Wojciechowski - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Beata Jaczewska - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Luciano Di Fonzo - Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. 

Ścianka wspinaczkowa La Roca


Treningi sekcji odbywają się w dni:

  • wtorki: 18:00 - 20.30
  • czwartki: 18:00 - 20.30
  • niedziele: 18:00 - 20:30

Więcej informacji >>

Wyniki zawodów

Zimowa liga wspinaczkowa 2016/2017

2016.12.28 - Wyniki

2017.01.28 - Wyniki-3

 

 


Partnerzy

 

Grupa AzotyMój Tarnów


Realizowane projekty:

Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa,

 

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

 

Organizacja na terenie Miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym.